Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas Kubai projektas. Kubai kontaktiniai duomenys skelbiami Kubai puslapyje. Kubai paskirto duomenų apsaugos kontaktiniai duomenys yra: kubai@kubai.lt.
 2. Kubai surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau - BDAR) ir kitais teisės aktais. Visi Kubai komandos nariai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
 3. Kubai užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.
 4. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis Kubai, kaip mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis.
 5. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) mūsų paslaugomis, jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. Taip pat, jums užsiregistravus sistemoje ir pradėjus naudotis mūsų paslaugomis, ši Privatumo politika tampa Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties Priedu.
 6. Kubai pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada keisti šias Privatumo politikos nuostatas, paskelbdama puslapyje atnaujintą Privatumo politikos versiją ir, jeigu tokie pakeitimai yra esminiai, pranešdama apie pakeitimus registruotiems vartotojams elektroniniu paštu. Pakeistos ar atnaujintos Privatumo politikos versija įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.
 7. Jeigu paslaugų naudotojas yra juridinis asmuo, ši Privatumo politika taikoma fiziniams asmenims, kurio duomenis mums perduoda juridinis asmuo. Naudotojas privalo tinkamai pagal BDAR 14 str. informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus ar kt.) apie jų duomenų perdavimą Kubai.

Slapukų politika

 1. Šiame tinklalapyje Kubai gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Kliento įrenginyje. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Kubai naudoja tik būtinuosius slapukus, kurie asmens įrenginyje naudojami identifikavimui, svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat asmens prieigos prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos palengvinimui.
 2. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.
 3. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:
Slapuko pavadinimasGaliojimo laikasTikslas
TawkConnectionTimeKol aktyvi „web“ sesijaVeikimui
__tawkuuidKol aktyvi „web“ sesijaVeikimui
ssKol aktyvi „web“ sesijaVeikimui
tawkUUID1 metaiVeikimui
webSessionKol aktyvi „web“ sesijaVeikimui
SWIFT_visitorsessionKol aktyvi „web“ sesijaVeikimui

Baigiamosios nuostatos

 1. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.